You are here

Abonaments

Qualsevol particular pot sol·licitar algun dels serveis que ofereix la Cooperativa IDI.


Per a aquelles persones que ho creguin  convenient, IDI també ofereix un règim d'abonament anual amb el qual els beneficiaris tindran accés a una assessoria integral. També una orientació personalitzada perquè de manera autònoma realitzin tràmits administratius que no requereixin la intervenció directa d'un professional i/o jurista.


Per a tràmits o gestions que requereixin de la intervenció d'un assessor/a els usuaris es beneficiaran d'unes tarifes especials d'abonat en tràmits administratius, judicials o extrajudicials.

Amb els col·lectius i persones jurídiques s'establiran convenis d'assessoria jurídica i acords de col·laboració específics d'acord a les necessitats específiques en què es realitzarà la prestació de serveis.

Cat
Madstudio