You are here

Formació

La formació és un mecanisme imprescindible per a la capacitació de les persones i les organitzacions en l'exercici i la defensa dels seus drets. La Cooperativa Ius Dignum ofereix un pla de formació que complementa, quan sigui necessari, els nostres serveis d'assessorament, defensa legal i consultoria.

La formació que s'ofereix cerca explicar a les persones i les organitzacions com estan regulades algunes qüestions bàsiques del dia a dia, com afrontar conflictes concrets en els quals es puguin trobar i com actuar en aquestes situacions per defensar els seus drets i llibertats.

Àmbits formatius

 • La nova regulació del servei domèstic.
 • Dret hipotecari i les situacions de morositat hipotecària.
 • L'accés a l'habitatge.
 • L'accés a l'educació, la sanitat i les prestacions socials.
 • Drets i llibertats dels estrangers.
 • Llibertat religiosa.
 • Accés a la justícia gratuïta.
 • Violència domèstica.
 • Com identificar i actuar davant situacions de discriminació.
 • Aprendre a moure's en l'entramat administratiu.
 • Millorar la capacitat de resolució de conflictes.
 • La creació d'una petita empresa.
 • La creació d'una cooperativa.
 • Els últims canvis de la regulació laboral.

Metodologia de treball:

Cada curs disposarà d'un material didàctic clar i comprensible que facilitarà el seguiment i aprofitament del curs.
S'utilitzarà preferentment una metodologia horitzontal en la qual els qui participen en el curs plantegen les situacions en què es troben i aborden aquestes situacions amb l'ajuda del professional que coordina el curs. S'evita d'aquesta forma la reproducció de la classe teòrica, que sol generar poc aprenentatge útil.
El nombre d'assistents a cada curs hauria de rondar les 20 persones. Es poden organitzar cursos amb més assistents, combinant sessions conjuntes amb tallers pràctics per a grups reduïts.
Convindria, sempre que sigui possible, formar a persones de referència de la comunitat que posteriorment traslladin el coneixement adquirit a les seves comunitats.
 

Cat
Madstudio