You are here

Projectes socials

 

L'àrea de projectes socials cerca, des d'una visió multidisciplinària, dissenyar, gestionar i executar projectes orientats a millorar les condicions de vida de les persones a diferents escales. Des d'elements tangibles (recursos econòmics, espai urbà i rural, serveis públic) fins a elements intangibles (apoderament del seu entorn, educació i formació, foment del cooperativisme).

Per aconseguir aquest objectiu el Col·lectiu  IDI ofereix l'elaboració de projectes en les següents línies d'actuació:

 

  • Projectes de transferència de coneixement i de tecnologies.
  • Projectes d'intervenció i apropiació comunitària del territori enfront de tensions ambientals, econòmiques o socials.
  • Disseny de processos participatius per facilitar i potenciar la trobada entre diferents cultures que s'origina del creixent flux migratori existent a nivell mundial.
  • Promoció dels drets humans i dels drets ambientals com a instrument determinant en la millora de la qualitat de vida de les persones.
  • Acompanyar a col·lectius, comunitats o municipis en el procés d'enfortiment del seu teixit econòmic, social i ambiental, mitjançant el disseny i planejament de projectes innovadors, sostenibles i socialment responsables.
  • Estudi de bones pràctiques d'intervenció urbana, social i ambiental que han estat aplicades en altres realitats i contextos a les necessitats específiques d'un col·lectiu, comunitat o municipi.
  • Orientar o col.laborar amb les institucions públiques i privades que tenen com a objectiu la millora de les condicions de vida de les persones.
  • Orientar o col.laborar  amb responsables polítics i socials en el disseny de processos participatius orientats a l'execució de projectes d'intervenció urbana i ambiental.
  • Per aconseguir aquests objectius comptem amb un equip de professionals amb experiència contrastada en la gestió i execució de projectes en diferents països europeus i llatinoamericans. Això ens permet poder generar projectes des d'una visió que uneix la realitat local amb les dinàmiques globals.
Cat
Madstudio