You are here

Serveis

El “Col·lectiu Ius Dignum, SCCL” és una cooperativa de treball associat que brinda un servei d'assessoria personalitzada i consultoria integral a col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió social; així com orientació jurídica, consultoria i formació a persones naturals o jurídiques, entitats, grups i organitzacions socials.

La diferència amb altres serveis d'assessoria jurídica és el seu caràcter cooperatiu, atès que és una empresa que posa a les persones, i no al capital, en el centre del seu negoci. Un dels seus principis és el compromís amb la comunitat. Es basa en els valors d'ajuda mútua, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat, honestedat, transparència, responsabilitat social.


Els serveis de la Cooperativa Ius Dignum estan pensats per a diferents tipus d'usuaris i es presten sota diferents modalitats.


Àrees de treball:

  • Assistència jurídica
  • Formació
  • Consultoria social i estratègica


Tipus d'usuaris

  • Particulars: persones naturals, assessoria a emprenedors per a la creació d'empresa i empresaris individuals (autònoms).
  • Col·lectius: plataformes de caràcter social i gremis
  • Persones jurídiques: associacions, fundacions, cooperatives, empreses, col·legis professionals i organismes públics.

La primera visita és gratuïta, amb cita prèvia.
Cat
Madstudio